ايجاد فیکس پوینت در سیستم ایستادرز زیپ پانل

ايجاد فیکس پوینت در سیستم ایستادرز زیپ پانل :

با توجه به شرايط محيطي پروژه و طول و انحناي پروفيل زيپ پانل با طراحي توسط مهندسين مجرب و كارشناسان متخصص سيستم ايستادرز

ايجاد فیکس پوینت در سیستم ایستادرز زیپ پانل - ایستادرز

ايجاد فیکس پوینت در سیستم ایستادرز زیپ پانل – ایستادرز

 

فیکس پوینت چیست؟

نکات فنی که در حین نصب و ایجاد فیکس پوینت در  سیستم ایستا درز زیپ پانل  باید مود توجه قرارگیرد:

  1. برای کنترل حرکت ترمال ها و جلوگیری از لغزندگی و خوردگی ورق ها ی ایستا درز
  2. برای سقف های قوسی که طول ورق بلند باشد، برای جلوگیری از خروج و لغزش قسمت نر و ماده ورق ها از یک دیگر استفاده میشود.

ایجاد یک محل فیکس پوینت در سیستم ایستادرز :

  • به عنوان یک سپر برای انتقال نیروی محوری ورق به سازه
  • به عنوان یک سطح برای مشخص کردن مسیر و مقدار حرکت ترمال
  • برای جلو گیری  از ایجاد هر گونه درز و خوردگی بر روی ورق سیستم ایستادرز

محل مورد استفاده فیکس پوینت

  • دراین سیستم فقط یک فیکس پوینت در طول ورق ها ی ایستادرز زیپ پانل متصل بهم می تواند وجود داشته باشد.
  • اگر بیش از یک فیکس پوینت وجود داشته باشد درحین جابجایی ورق های آلومینیومی در اثرانقباض و انبساط ، پارگی یا شکاف ایجاد شود که این خود عامل اصلی نفوذ آب به داخل سیستم ایستا درز می باشد.
  • در سقف های با شعاع باز ،در حین نصب ورق های ایستادرز زیپ پانل قسمت بحرانی منحنی ایجاد شده (بستگی به شیب و شعاع سقف دارد) به عنوان فیکس پوینت در نظر گرفته می شود.

ايجاد فیکس پوینت در سیستم ایستادرز زیپ پانل

در سیستم ایستا درز دو نوع فیکس پوینت داریم:

  1. فیکس پوینت آشکار:

در این روش بعد از زیپ کردن ورق ایستا درز در قسمتی که کلیپس قراردارد با مته سوراخکاری شده و توسط پیچ مهره ضد زنگ همراه با واشرهای آبندی به همدیگر ثابت می کنیم.(Fixed point)

  1. فیکس پوینت مخفی:

در این روش بر روی منحنی کوچک ورق ایستا درز در محل تلاقی با کلیپس توسط مته سوراخ ایجاد کرده و با پرچ، منحنی کوچک ورق ایستا درز را به کلیپس فیکس می کنیم و منحنی بزرگ ورق ایستا درز بر روی آن قرار گرفته و قسمت فیکس شده را به حالت مخفی در می آورد.( Fixed point-hidden)

fix-Model 1fix-Model