سقف سبز زیپ پانل

سقف سبز زیپ پانل برای زیبا سازی پوشش سقف ساختمان ها ومزایای زیست محیطی یک سیستم کاملاً پیشرفته می باشد که علاوه بر مزایای زیست محیطی ، جذابیت و زیبایی یک ساختمان را چندین برابر افزایش می دهد. این سیستم کاملاً مهندسی شده و بی نظیر می باشد و تک تک اجزای سیستم با دقت و طی آزمایش های انجام گرفته انتخاب شده است.

سقف سبز زیپ پانل

سقف سبز زیپ پانل