سیستم ایستادرز زیپ پانل

سیستم ایستا درز زیپ پانل

سیستم ایستا درز زیپ پانل

                                                                                      

سیستم ایستادرز چیست؟

 سیستم ایستادرز زیپ پانل:

  یک سیستم ساختمان سازی سازگار با شرایط محیطی وبا کارکردی مورد تأیید می باشد که سبک ، قوی و محفوظ در برابر اثرات آب وهوا بوده، می توان آن را با دقت تمام با شرایط تطبیق داد و از شکلی قابل انعطاف نیز برخوردار می باشد.

بعلاوه سیستم ایستادرز زیپ پانل در ترکیب با سایرمصالح ساختمان سازی از قبیل آن هایی که در ساخت سقف ها مورد استفاده قرار می گیرند به خوبی عمل کرده و نتیجه نهایی کار دو عامل راحتی و ایمنی است که ما وجود آن ها را کاملاً ضروری می دانیم.

سیستم ایستا درز زیپ پانل :

  • چیزی بسیار فراتر از یک سیستم سقف فلزی پیش ساخته صنعتی می باشد.
  • از قابلیت های این سیستم،توانایی پوشش سقفهایی با قوس محدب و یا مقعر می باشد.
  • همچنین قابلیت تولید پروفیل ايستادرز مورد نیازسقف های کروی شكل را بصورت conic دارا می باشد.

پروفیل هاي ايستادرز

پروفیل هاي ايستادرز :

پروفیل تولیدی در صورتی که روی سقف هایی با شعاع انحناء بیش از 40متر قرار بگیرند بدون نیاز به قوس دهی و تحت تاثیر وزن خود، روی سقف قرار می گیرند و در شرایطی که شعاع انحناء سقف کمتر از40متر باشد. می بایستی با دستگاه مخصوص Carving قوس لازم را در پروفیل ایجاد نمود.