سیستم پله :

سیستم پله در سقف های با شیب بیشتر از 10 درصد نصب می شود. قالب های آلومینیومی بدون سوراخ نمودن پروفیل ایستادرز به وسیله یراق آلات مخصوص به سقف نصب می شود .

راهرو زیپ پانل

راهرو زیپ پانل

Directindustry

سیستم پله زیپ پانل