هیتر سقف زیپ پانل

استفاده از سیستم ذوب برف و یخ آبرو و محل برفگیرها ( هیتر سقف) زیپ پانل از مهم ترین اجزای سقف های زیپ پانل در مناطق سردسیری است که برای جلوگیری از یخ بستن آب باران و برف در مسیر آبرو به کار می رود. سیستم ذوب برف زیپ پانل با کاهش دما به صورت هوشمند و با استفاده از سنسورهای دما و رطوبت شروع بکار کرده تا از یخ بستن کف و محل خروجی آبروها و قندیل شدن کنار سقف ها و سقوط بهمن وار برف از روی زیپ پانل پیش گیری کند.

Roof-Heat-Cable-melts-ice-dams

هیتر سقف

هیتر سقف

ذوب برف زیپ پانل

کنترلر سیستم ذوب برف سقف و آبرو

کنترلر سیستم ذوب برف هوشمند