ورق رویی سیستم ایستادرز زیپ پانل

makoo (33)

ورق رویی سیستم ایستادرز  : با متریال مورد استفاده برای پروفیل های زیپ پانل میتواند به دو صورت ، ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت های 0.5 تا 0.7 میلیمتر و ورق آلومینیوم 0.7 تا 1.2 میلیمتر فرمینگ شوند.

ورق رویی سیستم ایستادرز :

میتماند شامل پروفیل های زیر باشد:

پروفیل های نرمال  با عرض های مفید 400-425-460 میلیمتر و با ارتفاع ثابت 65 میلیمتر تولید میگردد.

پروفیل های مخروطی ( کونیک )  با حداقل عرض 250 و حداکثر عرض  450 میتواند تولید شود.

طول های تولیدی ورق رویی سیستم ایستادرز زیپ پانل میتواند از 0.5 متر تا بیش از 150 متر به صورت یکپارچه در محل پروژه تولید شود.