پروفیل مخروطی زیپ پانل

پروفیل مخروطی :

  • پرو فیل های مخروطی در معماری نوین بسیار پرکاربرد میباشد
  • استفاده از مواد غیر متعارف و ایده های خلاقانه در این نوع معماری حرف اول را       می زند
  • با استفاده از این پروفیل مخروطی  زیپ پانل  و استفاده از دامنه گسترده ای از مواد و رنگ بندی و طراحی های متفاوت با استفاده از معماری مدرن محقق می شود
  • ساخت سقف های مخروطی و یا گنبدی شکل با کمک پروفیل های مخروطی    زیپ پانل امکان پذیر میباشد
  • علاوه بر استفاده از ایده های خلاقانه این سیستم  چشم انداز سقف را جالب و بی همتا می کند

tabel-makhrooti01

tabel-makhrooti02