پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو

 

پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو

 

پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو واقع در شهرستان ماکو می باشد.

شهرستان ماکو با مرکزیت شهر ماکو و ساکنین آذری نشین واقع در شمالغرب ایران با همسایگی کشور های ترکیه و آذربایجان است.

به علت موفعیت جغرافیائی این شهر و با تاسیس یک منطقه آزاد جدید و نوپا در این منطقه توانست آن را به یکی از دروازه های تجاری و بازرگانی بین ایران و اروپا تبدیل کند.

به همین دلیل احداث پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو یک امری ضروری ولازم بوده است.

پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو دردو پروژه جدا گانه،بخشی از فرودگاه ماکو می باشند.

 

پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو

 

فرودگاه ماکو در خرداد سال 1393 با مساحت کل حدود چهار صد هکتار متر مربع احداث شده است.

این فرودگاه شامل اجزاء:

برج مراقبت،ترمینال موقت،ترمینال اصلی،ساختمان تکنیکال بلاک،بناهای ایمنی،آتشنشانی،هواشناسی،حفاظت هواپیمائی،پارکینگ که در حدود ظرفیت چهار صد خودرو می باشد.

مساحت پرواز آن دویست هکتار و طول باند آند آن 3270متر است.

فرودگاه دارای برج مراقبت دو طبقه در 32 متر است.

فرودگاه با بودجه ای بالغ بر دویست ملیارد ریال احداث شده است.

 

پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو

 

پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو با مشارکت شرکت یادمان ارک میهن به ترتیب شامل پروژه های زیر می باشد:

1. سالن ترمینال فرودگاه ماکو :

سالن ترمینال فرودگاه ماکو با مساحت کل در حدود هفت هزار متر مربع در یک معماری بی همتا با سیستم سازه فضائی و با 70 ستون در ابعاد مختلف با پوشش  سقف سیستم ایستادرز یا زیپ پانل ساخته شده است.

پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو

 

   2. ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو:

ساختمان تکنیکال بلاک در حدود مساحت کل دو هزار متر مربع با سیستم سازه فضائی و پوشش سقف سیستم ایستادرز یا زیپ پانل ساخته شده است.

پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو

 

سیستم ایستادرز یا سیستم زیپ پانل به کار رفته در پروژه های سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو:

 

پروژهای سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو

ایستادرز چیست؟

ایستادرز یک سیستم ساختمان سازی با شرایط محیطی وبا کارکردی مورد تاییدمی باشد.

ایستادرز سبک،قوی ومحفوظ  در برار اثرات آب و هوا است.

می توان آن را با دقت تمام با شرایط تطبیق داد و از شکلی قابل انعطاف نیز برخوردار است.

بعلاوه این سیستم در ترکیب با سایره مصالح ساختمان سازی از قبیل آن هایی که در ساخت سقف های مورد استفاده قرار می گیرند به خوبی عمل کرده و نتیجه نهایی کار دو عامل راحتی و ایمنی است که وجود آن ها را کاملا ضروری می دانیم.

سیستم ایستادرز چیزی بسیار فراتر از یک سیستم سقف فلزی پیش ساخته صنعتی می باشد.

از قابلیت های این سیستم،توانایی پوشش سقفهای با قوس محدب ویا مقعر می باشد.

همچنین قابلیت تولید پروفیل زیپ پانل مورد نیاز سقف های کروی شکل را بصورت Conic دارا می باشد.

درضمن پروفیل های ایستادرز تولیدی در صورتی که سقف هایی با شعاع انحناء بیش از 40متر قرار بگیرند بدون نیاز به قوس دهی وتحت تاثیر وزن خود، روی سقف قرار می گیرند و در شرایطی که شعاع انحناء سقف کمتر از 40متر باشد. می بایستی با دستگاه مخصوص Carving قوس لازم را در پروفیل ایجاد نمود.

 

اجرای پروژه های سالن ترمینال و ساختمان تکنیکال فرودگاه ماکو

1.کار فرمای اصلی: سازمان منطقه آزاد ماکو

2. مشاور : مشاورین ایمن راه

3. پیمان کار اصلی سالن ترمینال: شرکت شکیل ساز

4.پیمان کار اصلی ساختمان تکنیکال: شرکت خانه سازند ارومیه

5. پیمان کار پوشش: شرکت یادمان ارک میهن