رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب –  پوشش کلزیپ

1 ) رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب و چگونگی انبار کردن  پوشش کلزیپ :

پروفیل های  آلومینیومی  پوشش کلزیپ :

رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب - پوشش کلزیپ

رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب – پوشش کلزیپ

رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب :

به منظور انبار کردن پروفیل های کلزیپ :

 • به دلیل جلوگیری از نشستن گرد و غبار بر روی پروفیل ها سطح پوشش داده         می شود.
 • برای جلوگیری از خوردگی بر اثر تراکم بر روی یک دیگر ،آن هارا در پالت چوبی قرار میدهیم.

نگهداری پروفیل های پوشش کلزیپ روی سقف:

 • باید از ظرفیت سازه برای تحمل بار ورق ها اطمینان کافی را حاصل کنیم.
 • باید قبل از هر چیزی ورق های کلزیپ را از بلند شدن و سر خوردن در مقابل باد ایمن کنیم.
 • هنگام باز کردن ورق های کلزیپ انبار شده بر روی سازه باید احتیاط لازم را به کار ببریم چون در این حالت ممکن است بسته ها در جهت شیب سقف حرکت کنند.
 • پروفیل های آلومینیومی کلزیپ را برای مدت طولانی انبار نکنیم.
 • همیشه پانل های شفاف و روشن را به منظور جلوگیری از تماس مستقیم نور خورشید و گرد و غبار پوشش دهیم.
 • بهتر است از یک کاور برزنتی رنگ روشن استفاده کنیم برای کاهش دادن اثر نور خورشید.
 • استفاده از کاور برزنتی برای جلوگیری از تغییر رنگ پانل ها ضروری است.
 • در صورت آلومینیومی بودن پروفیل های کلزیپ ، امکان زنگ زدگی آلومینیوم بدون پوشش در صورت تماس با دیگر فلز ها وجود دارد.

2) اصول محافظتی سیستم آلومینیومی  پوشش کلزیپ در برابر باد :

رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب:

 • به دلیل سبک بودن ورق ها  این امکان وجود دارد که باد آن ها را بلند کند.
 • هنگام انبار کردن ورق ها ی باز و جا به جا کردن آن ها دقت لازم را به کار ببریم.
 • ورق های باز را با تسمه های برزنتی بسته و از نصب پانل ها در شرایط بادی شدید جلوگیری کنید.
 • پس از جایگذاری تک تک ورق های کالزیپ آن ها را بلافاصله زیپ کنید.
 • در مورد پانل پایانی دقت لازمه را به کار ببرید و آن را با کلیپس موجود در انتهای سقف چفت کنید.

3) ظرفیت تحمل بار پروفیل های  آلومینیومی  پوشش کلزیپ:

رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب :

 1. پس از نصب و زیپ کردن ورق های  پوشش کلزیپ امکان راه رفتن بر روی آن ها وجود دارد .
 2.  در این صورت از لحاظ فنی برای سیستم مشکل بوجود نمی آید اما از لحاظ زیبایی به آن ها آسیب می رساند.
 3.  در حین نصب از شیوه های پخش حمل بار در قسمت لبه ها و محل های رفت و آمد به منظورجلوگیری از تغییر شکل ورق های آلومینیومی کلزیپ می توان استفاده کرد.
رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب - پوشش کلزیپ

رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب – پوشش کلزیپ

4 ) ضرورت باز کردن پوشش ورق های آلومینیومی کلزیپ:

 • قبل از زیپ کردن باید بسته بندی ورق ها را به منظور آماده سازی برای نصب باز کنید.
 • در بعضی مواقع این پوشش در اثر نور فرابنفش می تواند در ورق های کلزیپ تغییر شیمیایی بوجود آورد.
 •  اینگونه پیشنهاد می شود که در عرض 2 هفته پروفیل ها را از پوشش اولیه آن ها باز کنیم.
 • میتوان از پوشش دیگری که مانع از تاثیر نور فرابنفش بر روی ورق های کلزیپ می شود استفاده کرد.
 • تا 2 ماه این پوشش مانع از تغییر شیمیایی در آن ها می شود.
 • با توجه به شیوه ی تولید،تغییر رنگ ورق ها به وجودآمده می تواند  ناشی از قرارگیری آن ها در فضای باز و یا محیط طبیعی و یا قرار گیری آن ها بر روی سطوح رنگی ناشی شود.
 • اثر ساییدگی نیز در اثر انقباض و انبساط هوا بوجود می آید که این نیز خود باعث واکنش اکسیدی شده و رنگ ورق ها حالت تیره پیدا می کند.
 • هنگام استفاده از ابزار پاک کنندگی ورق ها باید به عوامل زیست محیطی سازگار به ورق های کلزیپ نیز توجه کرد.
 • و در صورت امکان گرد و غبار موجود را با آب می توان تمیز کرد و همچنین فشار لوله آب نباید زیاد باشد.
 • عمل تمیز کردن باید مدتی پس از اتمام کار انجام گیرد.
 • زیرا این امر موجب کاهش تغییر رنگ ورق های کلزیپ می شود.
 • همچنین تا حد امکان از حلال ها و مواد دارای خاصیت خورندگی فلزات برای تمیز کردن ورق های پوششی کلزیپ استفاده نکنید.
رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب - پوشش کلزیپ

رعایت اصول فنی و ایمنی سیستم کلزیپ ازتولید تا نصب – پوشش کلزیپ