زیپ پانل استادیوم کرج

زیپ پانل-استادیوم کرج پروژه ای در استان البرز می باشد.

 

 

پروژه استادیوم 6000 نفری کرج

 

پروژه استادیوم 6000 نفری کرج

استان البرز با مساحت کل 5121/694 کیلو متر مربع با جدا شدن از تهران در سال 1389 به عنوان سی یکمین استان کشوری با مرکزیت کرج اعلام شده است.

شهرستان کرج که پروژه استادیوم 6000 نفری کرج متعلق به این شهرستان می باشد با مساحت کل 1406 کیلومتر مربع و به مرکزیت شهر کرج واقع در غرب تهران است.

شهر کرج با پیشینه تمدن تاریخی دوران حکومتهای هخامنشیان و اشکانیان و سامانیان سومین کلان شهر پر جمعیت کشور است.

یکی از اهداف اجرای پروژه استادیوم 6000 نفری کرج تبدیل این شهر به یکی از مقصدهای میزبانی داخل کشوری و برون مرزی رشته های ورزشی داخل سالن می با شد.

پروژه استادیوم 6000 نفری کرج

پروژه استادیوم 6000 نفری کرج با مساحت کل ده هزار متر مربع میباشد.

این سالن چند منظوره شامل بخش اداری،سالن های تمرینات، امکانات رفاهی،سرویس بهداشتی،ورختکن ها در سال 1393 احداث شده است.

پروژه استادیوم 6000 نفری کرج

  • پروژه استادیوم 6000 نفری کرج سازه بتنی با سقف فولادی
  •   پوشش آلومینیومی با دهانه 110 متر
  • سقف شامل 40 تیر فولادی
  •  پوشش نهائی زیپ پانل یا ایستادرز از جنس آلومینیوم منعطف

پروژه استادیوم 6000 نفری کرج

 

اجرای پروژه ورزشگاه 6000 نفری کرج

  1. کارفرمای اصلی: سازمان اماکن ورزشی
  2. مشاور: مهندسین مشاوره موژدا وهمکاران
  3. پیمان کار اصلی: شرکت فلار
  4. پیمان کار پوشش: شرکت یادمان ارک میهن